O roślinach jadalnych i leczniczych

W piątek w naszym gimnazjum pojawił się gość- Sebastian Sobowiec. Jest to działacz i aktywista w Gminnym Klubie Ekologicznym, Klubie Ekotop oraz Towarzystwie Ochrony Przyrody. Ma rozległą wiedzę przyrodniczą. Wraz z innymi miłośnikami natury założył Towarzystwo Ochrony Przyrody „Ostoja” w Sandomierzu. Był też redaktorem biuletynu organizacji „Echa ekologii”. Współpracował z kilkoma czasopismami o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Zajmuje się badaniem zasobów przyrody Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Sandomierskiej, Doliny Wisły oraz Roztocza.

Naszym gimnazjalistom przybliżył temat z zakresu botaniki. Ciekawie opowiadał o właściwościach roślin, które rosną w sąsiedztwie człowieka, na łąkach i w lasach. Przedstawił gatunki, które są jadalne, lecznicze i trujące. Jego opowieść była poparta własnymi doświadczeniami terenowymi.