Sprawozdania finansowe szkoły

 

 

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2018r.